Taisbeanadh mu dheidhinn eòin saor an asgaidh (far loidhne) 100%